Dingle Way

If walking is your thing, you’re going to love The Dingle Way. The entire Dingle Way is not for the faint hearted, as it spans the entire Dingle Peninsula, 179KM in total. But, don’t panic, you can do it in stages, one stage or lots of stage, the choice is yours.
 
The Dingle Way carries you on a spectacular journey, across Slieve Mish, Mount Brandon, heading down to the golden beaches of the Maharees. Keep your eyes peeled for some of Ireland’s finest archaeological sites, Ogham Stones, Beehive Huts and Gallarus Oratory is only a slight detour. Don’t forget to stop off at the home of the great Antarctic explorer Tom Crean.
Hình ảnh có nhãn
The Route
  • Section 1 – Tralee to Camp (here we are!!)  Sleep under the Stars at Coach Field Camp
  • Easy Section 2 – Camp to Inch – Easy Section 3 – Inch to Anascaul – Easy Section 4 – Anascaul to Lispole
  • Easy Section 5 – Lispole to Dingle – Easy Section 6 – Dingle to Ventry
  • Easy Section 7 – Venture to Slea Head / Coumeenole – Moderate Section 8 – Slea Head / Coumeenole to Clogher
  • Easy Section 9 – Clogher to Murreagh – Easy Section 10 – Murreagh to Bóthar – Easy Section 11 – Bóthar to Teer
  • Easy Section 12 – Teer to Cloghane – Easy Section 13 – Cloghane to Fahamore (Maharees) –
  • Easy Section 14 – Fahamore (Maharees) to Castlegregory – Easy Section 15 – Castlegregory to Camp
We went to Dingle this summer and explored some of the most exciting travelling paths I have seen in my entire life.
- Björn Lodbrok

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách